PN. JUNINAH BINTI SAHARI

PN. JUNINAH BINTI SAHARI

Guru Besar

Bertanggungjawab dalam: 

 • Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
 • Pengurusan Kurikulum
 • Pengurusan KoKurikulum
 • Pengurusan Hal Ehwal Murid
 • Pengurusan Kewangan
 • Pengurusan Pentadbiran Pejabat
 • Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal
 • Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perhubungan Luar
PN. SURAITI BINTI MD. YUSOP

PN. SURAITI BINTI MD. YUSOP

GPK Pentadbiran

Bertanggungjawab dalam:

 • Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru Besar semasa ketiadaannya di sekolah.
 • Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhubungkait dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan dengan masyarakat dan juga keselamatan.
 • Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang.
 • Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 • Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program dan projek sekolah.
EN. HALIL BIN YUSOF

EN. HALIL BIN YUSOF

GPK Hal Ehwal Murid

Bertanggungjawab dalam:

 • Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan.
 • Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-hal disiplin, bimbingan dan kaunseling, keselamatan dan kebajikan murid, kesihatan, buku teks, biasiswa, perayaan sekolah, kantin sekolah, kebersihan dan keceriaan sekolah.
 • Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam 3 perkara di atas.
 • Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
EN. SYAIPUL IDAHAM BIN MOHAMAD NUR

EN. SYAIPUL IDAHAM BIN MOHAMAD NUR

GPK Kokurikulum

Bertanggungjawab dalam:

 • Mematuhi dasar pelaksanaan kokurikulum KPM dan sekolah serta pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan kokurikulum.

 • Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar/PK Pentadbiran/ PK HEM.

 • Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

 • Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam aspek pengurusan kokurikulum.

 • Menyelia dan menilai aktiviti Kokurikulum sekolah.

 • Membantu Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan kokurikulum sekolah.